Wat is Oefentherapie Cesar?

De Oefentherapeut Cesar is een allround bewegingscoach die de cliënt traint in het toepassen van de beste manier van bewegen bij dagelijks voorkomende werkzaamheden. Klachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen, eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Door Oefentherapie Cesar leert u zelf de klachten te verhelpen en te voorkomen.

Het verlicht de pijn

De eerste twee stappen in de behandeling Oefentherapie Cesar zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar de klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging en/of houding veroorzaken pijn? Samen kijkt u via spiegels naar uw houding en beweging(en).
De Oefentherapeut Cesar geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten. De volgende stap is oefenen. Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin verbeteringen aan te brengen.
Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie.

Het voorkomt terugkerende klachten

De kracht van Oefentherapie Cesar is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Kies bewust voor Oefentherapie Cesar!

Pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken.
De Oefentherapeut Cesar kijkt verder dan de klacht en doet meer dan symptoombestrijding. Hij gaat naar de bron, pakt samen met u de oorzaak aan. Vindt u dat zelf ook zinvol, dan bent u aan het goede adres bij de Oefentherapeut Cesar.

Wat is het verschil tussen een Oefentherapeut Cesar en een fysiotherapeut?

Een Oefentherapeut Cesar zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele cliënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis.